Küresel Mühendislik Ortağınız

Proje Yönetimi ve Müşavirlik Hizmetlerimiz

  

 > İşveren Müşavirliği - Danışmanlık 

 • Mühendislik programının gözden geçirilmesi
 • Fizibilite analizleri
 • Ön tasarım 
 • Ön tasarım şartnameleri hazırlığı
 • İş yükü tahmini
 • Proje yönetimi programı danışmanlığı
 • Satınalma danışmanlığı
 • Değer mühendisliği

 

> İşveren Müşavirliği -Planlama Hizmetleri 

 • Proje bütçe tahmini
 • Ön tasarım raporlar,
 • İş programı oluşturulması 
 • Zemin etüdü danışmanlığı  
 • İnşaat ruhsat alım danışmanlığı
 • Mevcut tasarımların revizyonu
 • Detaylı maliyet analizleri

  

> İhale Danışmanlığı 

 • İhale dosyası hazırlama   
 • İhaleye yönelik teknik ve idari şartnamelerinin hazırlanması  
 • Keşif, metraj, bütçeleme 
 • Ön tasarım ve avan proje hazırlığı 

 

 

 

©1999 - 2024 TEKNIK YAPI PROJE
Top