Küresel Mühendislik Ortağınız

Mühendislik ve Proje Hizmetlerimiz

 

 

 > İnşaat ve Altyapı Mühendisliği                                                                                                            

 • Tesis ve Bina Altyapısı 
 • Drenaj Hatları
 • Yağmur Suyu
 • Atıksu Hatları
 • Su Temin ve Dağıtımı
 • Yollar

 

> Yapı ve Deprem Mühendisliği

    Betonarme Bina ve Yapıları :

 • Endüstriyel Tesisler
 • Binalar ( Ticari, Konut, Sosyal, Kamu  vb.) 
 • Toprakaltı Yapıları ( Zeminaltı Otopark vb.)
 • Baca ve Kuleler
 • Silo ve Bunkerler

    

   Çelik Yapılar

 • Endüstri Yapıları
 • Yüksek Yapılar
 • Ticari Ofis Binaları
 • Konutlar
 • Vinçli Holler
 • Üretim Tesisleri
 • Kuleler
 • Sergi Salonları
 • Çatılar
 • Stadyum ve Spor Tesisleri
 • Geniş Açıklıklı Yapılar

    

  Deniz Yapıları

 • Su Alma Yapıları
 • Deşarj Hatları
 • İskele
 • Liman     

     

  Raylı Sistemler

 • Metro İstasyonları
 • İşletme  ve Bakım Binaları 
 • Gömülü ve Hemzemin Yapılar

 

> Zemin ve Temel Mühendisliği

    Zemin Yapıları

 • Sığ ve Derin Temeller
 • Kazıklı Temeller
 • İksa Yapıları
 • Ekipman Temelleri
 • İstinat Yapıları

 

> Mimari Proje Hizmetleri 

 • Öneri Projesi
 • Kesin Proje
 • Uygulama Projeleri
 • Detaylar
 • 3D ve Render Hizmetleri
 • Metraj 
 • Keşif
 • İhale Dosyası 
 • Yapı Bilgi Modellemesi

 

Makina Mühendisliği

 

 Malzeme Nakil Sistemleri

 • Elevatörler
 • Konveyörler
 • Şütler

Kanallar

 • Gaz Kanallar (atık gaz, sıcak gaz vb.) 
 • Kirli Gaz Kanalları

 Borulama

 • Buhar ve Su  Hatları 
 • Doğal Gaz
 • kok Gazı
 • N2, O2 
 • Su 
 • Kompresör Havası
 • Gres
 • Hidrolik
 • Gerilme Analizi ve Support Tasarımları


Tesisat

 • HVAC Sistem Tasarımı
 • Ekipman Tasarım
 • Borulama
 • Temiz ve Kirli Su

 

Elecktrik Mühendisliği

    Elektrik Dağıtımı

 • MV Panel Tasarımı
 • LV Panel Tasarımı
 • Trafolar
 • Dizel Jenaratörler
 • UPS
 • Ana Dağıtım Panoları

 

  Sistemler

 • Güz ve Data Kablo Hattı
 • Kablo Tavaları
 • Konduiler
 • Aydınlatma
 • Topraklama
 • Yıldırımdan korunma
 • Telefon ve data
 • Yandın algılama ve alarm
 • CCTV
 • Otomasyon
 • Enstrümantasyon

    

    

 

 

 

©1999 - 2024 TEKNIK YAPI PROJE
Top