Küresel Mühendislik Ortağınız

Etkin Mühendislik Teknolojimiz

 

TYP Mühendislik, müşterilerine en akıllı ve etkili mühendislik çözümlerini sunabilmek için teknolojinin etkin bir şekilde kullanımına büyük önem vermektedir.

Mühendislik teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde bugün günümüzde daha hızlı, daha az hatalı ve daha hassas çözümlemeler yapılabilmektedir. Teknoloji sayesinde daha hızlı iletişim mümkün olup Yapı Bilgi Modellemesi ile farklı bir mühendisilik aşamasına geçilmiş durumdadır. Yapılar için kurulan model; başta mimar, mühendis tasarımcılar olmak üzere, yapı sahibi , uygulayıcı, denetimci ve diğer ilgili tarafların proje süresi boyunca birlikte iletişim halinde olduğu bir dijital platform oluşturmaktadır. Ayrıca bu "bilgi modeli", binanın "bina yaşam döngüsü", diğer bir ifadeyle  yapının ömrü boyunca kullanılabilecek bir bilgi kaynağı olarak ta kullanılabilmektedir. 

TYP, üstlendiği projelerde bu teknolojiyi, geniş bilgi birikimiyle birleştirmek suretiyle etkin olarak kullanmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Some description

 

 

 
©1999 - 2024 TEKNIK YAPI PROJE
Top