Küresel Mühendislik Ortağınız

ENERJİ SANTRALLARI

 

Hedef Pazar ve Projeler:

 

Termik Santrallar (Sıvı, Katı ve Gaz Yakıtlı, Kojenerasyon ve Kombine Çevrim), Hidroelektrik, Jeotermal, Güneş Enerjisi Santralları

 

Seçilmiş Benzer Referans Projeler: 

©1999 - 2024 TEKNIK YAPI PROJE
Top